TKP HEADLINE

วัดดัง "พรานกระต่าย" เมืองไทยเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามอยู่มากมาย แต่ละวัดก็มีจะเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของความสวยงามทางศิลปะความเก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งวันนี้จะทุกท่านไปชมวัดสวย วัดดังของอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นั่นก็คือ วัดกุฏิการาม อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ความรู้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand