TKP HEADLINE

บุญบั้งไฟรวมใจชาวหินดาต


 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทองได้มีพี่น้องชาวไทยอีสานมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายหมู่บ้าน จึงได้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น และในเมื่อมีขบวนแห่บั้งไฟแล้ว ก็จัดให้มีการแข่งขันบั้งไฟ จุดบั้งไฟ ท่ามกลางพี่น้องชาวไทยอีสานมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ที่จัดงานของในปีนั้น ๆ ขบวนบั้งไฟที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมจิตพร้อมใจกันประดับตบแต่ง กันตามศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างสวยงาม อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ความรู้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand