TKP HEADLINE

ประเพณีตักบาตรเทโว


 ประเพณีตักบาตรเทโวในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองนั้น ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นประเพณีของชุมชน โดยจะมีผู้เถ้าผู้แก่ในหมู่บ้านเป็นแกนนำในการจัดเตรียมสถานที่ กำหนดวันเวลาเพื่อไม่ให้ตรงกัน อ่านเพิ่มเติม

วัดหินชะโงก


 วัดหินชะโงก ตั้งอยู่บนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1242 บ้านหินชะโงก หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินรวม 25 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482 โดยมีชื่อตามชื่อหมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูป ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระมหาสมบัติ จิตตฺกาโร เดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า (หลวงปู่ศุข) จ.ชัยนาท ได้ย้ายมาจำพรรษาเพื่อช่วยเหลือเจ้าอาวาสรูปก่อนสร้างอุโบสถหลังใหม่ อ่านเพิ่มเติม

ไร่พานทองพอเพียง

 

ไร่พานทองพอเพียง เลขที่ 43 บ้านมอตะแบก หมู่ 14 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วรพล พานทอง (Young Smart Farmer) ผู้จบปริญญาตรีด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว ในพื้นที่ 5 ไร่ และประกอบกิจกรรมแปลงต้นแบบ 1 ไร่พอเพียง โดยทำกิจกรรมการเกษตรหลายอย่างในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อการเลี้ยงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียงปลูกมันหวานญี่ปุ่น ปลูกมะละกอพันธุ์แขกนวล เลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยไส้เดือน อ่านเพิ่มเติม

พริกแกงตอแหล

 

การทำพริกแกงตอแหล บ้านไผ่ยาวสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านซึ่งมีการทำพริกแกงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 แต่ยังไม่มีชื่อไม่มีโลโก้ของผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2563 สมาชิกในกลุ่มจึงได้ปรึกษาหารือกันในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่คุ้นชิน จดจำง่ายต่อการจัดจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม

บุญบั้งไฟรวมใจชาวหินดาต


 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทองได้มีพี่น้องชาวไทยอีสานมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายหมู่บ้าน จึงได้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น และในเมื่อมีขบวนแห่บั้งไฟแล้ว ก็จัดให้มีการแข่งขันบั้งไฟ จุดบั้งไฟ ท่ามกลางพี่น้องชาวไทยอีสานมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ที่จัดงานของในปีนั้น ๆ ขบวนบั้งไฟที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมจิตพร้อมใจกันประดับตบแต่ง กันตามศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างสวยงาม อ่านเพิ่มเติม

ผ้าปักชาวเขา


 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ป่ารักน้ำ) ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ณ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อฟื้นฟู สภาพป่าให้กลับมีความสมบูรณ์ ราษฎรซึ่งขาดแคลนที่ทำกิน ได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่ง อนุรักษ์ ส่งเสริมอาชีพที่ราษฎร และส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว  อ่านเพิ่มเติม

วัดป่าธรรมธารา


 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาน้ำอุ่น หมู่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2527 โดยชาวบ้านเขาน้ำอุ่น ได้แก่ พ่อใหญ่แท่น และนายคำพลอย ร่วมกันถวายที่ดินคนละ 6 ไร่ นางน้อย ถวายที่ดิน 1 ไร่ รวมถวายที่ดินทั้งหมด 13 ไร่ อ่านเพิ่มเติม


ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ความรู้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand